Årsmøte 2024 Ørnar IL

Til medlemmene i Ørnar IL

Innkalling til årsmøte i Ørnar IL 2024.

Styret innkaller herved til årsmøte i Ørnar IL.
                                                                 

Årsmøtet avholdes 26.02.2024 på Klubbhuset i Skulestadmo. KL 1900. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19.02.2024 til epost post@ornar.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Idrettslaget sin nettside www.ornar.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ørnar IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ørnar IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ørnar IL lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Brede Herheim kontaktes på telefon 90191024 eller bherheim@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig helsing

Styret IL Ørnar