Grasrotandelen

Grasrotandelen byggjer på at medlemmer og andre interesserte kan velgja sin lokale klubbsom mottakar av pengar frå Norsk Tipping. Ved å registrera deg hjå ein av Norsk Tipping sinekommisjonærar med Ørnar som mottakarklubb for din grasrotandel vil 5 % av det du tippar for gå til laget. Dette vil vera eit viktig bidrag for Ørnar, og vera med å sikra at laget kan halde fram med godeaktivitetar i åra framover.

Slik støttar du ØRNAR

  • Det enklaste er å oppgje at du ynskjer støtta ØRNAR hjå kommisjonæren (Nb! ta med spelekortet)
  • Dersom du veit organisasjonsnummeret til ØRNAR (974 965 569) kan du oppgje dettetil kommisjonær eller tasta det inn dersom du spelar elektronisk.
  • Du kan og søkja fram ØRNAR på www.norsk-tipping.no og få ut eit brev med strekkode. Denne kan igjen registrerast hjå kommisjonær.

Les meir om grasrotandelen her