Personvern

Denne sida skildrar kva for opplysingar me samlar inn om brukarane på denne nettsida, og kvifor me gjer det. Nettadressa er: https://ornar.no.

Analyse

Vi bruker Google Analytics til å spora besøk for å kunna forstå brukerene og analysera aktivitetane våre på nett.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne sida kan inkludera innebygd innhald (t.d. videoar, bilde, artiklar osb.). Innebygd innhald frå andre nettstader oppfører seg på nøyaktig same måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innhaldet kjem frå.

Desse nettstadene kan samla inn opplysningar om deg, bruka informasjonskapslar, bygga inn sporingssystemer frå tredjepartar og overvaka kva du gjer via dette innebygde innhaldet. Dette omfattar òg sporing av handlingane dine via det innebygde innhaldet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.

Kven vi deler opplysningane dine med

Berre Google Analytics har tilgang til desse opplysningane.

Opplysningskrav frå bransjelovgivning

Vi tek ikkje vare på sensitive data.

Har du spørsmål er det berre å ta kontakt.