Politiattest

Kven treng politiattest?

Alle idrettslag er pålagt å innhenta politiattest frå personar «som utfører eller skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming» Det betyr at alle som er trenar, lagleiar, har tillitsverv eller andre verv i IL Ørnar, treng ein slik attest.

Korleis skaffa attest?

  1. Last ned dette skjemaet og fyll ut navn og fødselsnummer. I rubrikken «Formål med politiattest» skriv du «Verv i organisert idrett», «Stilling/oppdrag» er trenar, styremedlem, etc. Under «Stillingstype» kryssar du av for «Nytt verv i frivillig organisasjon» og i «Lovhjemmel» skriv du «Strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p»
  2. Leverer/send til attestansvarleg Irene Furesund, irene@furesund.no, mobil 91787222.
  3. IL Ørnar signerer og returnerer til søkjar som sender elektronisk til politiet.
  4. Du får søknaden i retur frå Politiet på di heimeadresse eller som digipost om du har registrert deg for dette.
  5. Attesten må visast til attestansvarleg eller leiar/gruppeleiar. IL Ørnar fører samla logg, men tek ikkje kopi av attesten.

 Her finn du ut meir om politiattesten